Prevádzka Námestovo

Otváracie hodiny

Pondelok: 7.00 – 16.00

Utorok: 7.00 – 16.00

Streda: 7.00 – 16.30

Štvrtok: 7.00 – 16.00

Piatok: 7.00 – 16.00

Sobota: 8.00 – 12.00

Prevádzka Zákamenné

Otváracie hodiny

Pondelok: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Utorok: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Streda: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Štvrtok: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Piatok: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Sobota: 8.00 – 12.00

Kontakt:

Kontakt:

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedný vedúci: Peter Švába

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro.

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a. s., č.ú.: 292 291 4166/110

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj


Predmestská 71, P. O. BOX B-99
011 79 Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk